Қоңырауыға тапсырыс

Жіберу Жабу

Вернуться назад

Басты бет / Конкурс 01 июня 2012

Конкурс 01 июня 2012

БЕКІТІМЕН:
«ҚР ҰБ Банкнот фабрикаксы» РМК
Директорының міндетін атқарушы
 
___________________А.В. Шевченко
2012 жылғы «____»_________
 
 
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Банкнот фабрикасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны(мекенжайы: Алматы қаласы, Фуркат көшесі, 4 үй, электронды мекенжайы: mail@bf-rk.com және веб-сайт: www.bf.kz) конкурс тәсілімен Банкнот цехының бейнебақылау жүйесін мемлекеттік сатып алу бойыншаконкурс өткізетіндігін жариялайды.
 
Тауарды жеткізу орны және көлемі, сонымен қатар жеткізілетін тауардың толық тізбесі және ерекшелігі конкурстық құжатадама ұсынылған.
Тауарды жеткізудің талап етілетін мерзімі 80 күнтізбелік күн.
Тауар  Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Фуркат көшесі, 4 үй, мекенжайы бойынша жеткізілуі тиіс.
Конкурсқа Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік сатып алулар туралы" Заңының 8-бабының 1-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілер қатыса алды.
 Конкурстық құжаттаманың көшірмелер жинағын 2012 жылғы 01 шілде күні, қоса алғанда, сағат 11-00, (демалыс және мереке күндерден басқа) Алматы қаласы, Фуркат көшесі, 4 үй,  каб. № 201 мекенжайы бойынша сағат 9-00 бастап 18-00 дейін сұрау және тиісті өкілеттіктерге ие болған жағдайда алуға болады.
Конкурстық құжаттаманың көшірмелер жинағы тегін ұсынылады.
Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер әлеуетті өнім берушілермен "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Банкнот фабрикасы" Шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнына, Алматы қаласы, Фуркат көшесі, 4 үй, каб. №201 мекенжайы бойынша ұсынылады (жіберіледі).
Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2012 жылғы 02 шілде күні сағат 10.00 дейін.
Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер Алматы қаласы, Фуркат көшесі, 4 үй, конференц зал мекенжайы бойынша 2012 жылғы 02 шілде күні сағат 11-00 ашылады.
Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды мына телефондар арқылы алуға болады:
 тел. 8 - (727) 381 98 27, 381 98 34.
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі - конкурстық комиссияның хатшысы – ТҚҚБжетекші инженері О.Н.Зенин, тел. 8-(727) 3819839, 
8-(727) 3819827. 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. Директора
 РГП «Банкнотная фабрика НБРК»
 
___________________А.В. Шевченко
       «____»_________2012 год


 
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Банкнотная фабрика Национального Банка Республики Казахстан» (почтовый адрес: г. Алматы, ул. Фурката,4, электронный адрес: mail@bf-rk.com и веб-сайт: www.bf.kz) объявляет о проведении конкурса по государственным закупкам товара системы видеонаблюдения Цеха Банкнот способом конкурса.
 
Место поставки товара и объем, а также полный перечень поставляемого товара и подробная спецификация указана в конкурсной документации.
Требуемый срок поставки товара 80 календарных дней.
Товар должен быть поставлен по территории Республики Казахстан, г.Алматы,                     ул. Фурката, 4.
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям,  указанным в п. 1 ст. 8 Закона Республики Казахстан                          “О государственных закупках”.
 Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 11-00 часов                     «01» июля 2012 года, включительно, (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г.Алматы, ул.Фурката дом 4, каб. № 201, с 9-00 до18-00 часов, при наличии запроса и соответствующих полномочий.
Пакет копии конкурсной документации предоставляется бесплатно.
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Банкнотная фабрика Национального Банка Республики Казахстан» по адресу: 050061, г.Алматы, ул. Фурката, 4, каб. № 201.
Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 10-00 часов                            «02» июля 2012 года.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться в 11-00 часов                            «02» июля 2012 года по следующему адресу: г. Алматы, ул. Фурката, 4, конференц зал.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам:
 тел. 8 - (727) 381 98 27, 381 98 34.
Уполномоченный представитель организатора государственных закупок услуг - секретарь конкурсной комиссии – Зенин О.Н., ведущий инженер ОТСБ, тел. 8-(727) 3819839, 
8-(727) 3819827.