Қоңырауыға тапсырыс

Жіберу Жабу

Вернуться назад

Басты бет / Конкурс 20 апреля 2012

Конкурс 20 апреля 2012

"БЕКІТЕМІН"
"ҚРҰБ  БФ" РМК Директоры 
  
   ___________ Ж. Т. Қажымұратов
"20" сәуір 2012 жыл
   

Хабарландыру мәтіні

"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Банкнот фабрикасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны (почталық мекен-жайы: Алматы қаласы, Фуркат көшесі, 4 үй, электронды адресі: mail@bf-rk.com және веб-сайт: www.bf.kz) автотранспорттық қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсты қайталап өткізетіндігін хабарлайды. 
Жұмыс Қазақстан Республикасының территориясында ұсынылады.     
Сатып алынатын қызметтің іске асырылатын орны және көлемі, толық тізімі мен спецификациясы конкурстық құжатта көрсетілген.
Қызмет мына уақыт аралығында көрсетілуі шарт: 01.06.2012ж.-31.12.2012ж. Қажетті ақпараттың барлығы конкурс құжаттарында көрсетілген. 
Конкурсқа Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңының                  8 бабының 1 тармағында көрсетілген кәсіби біліктілік талабына жауап беретін барлық әлеуетті жеткізушілер қатыса алды.
Конкурстық құжаттар көшірмесінің пакетін 2012 жылғы "13" мамыр күнгі  (демалыс және мерекелік күндердер басқа) сағат 11.00-ге дейін мына мекен-жайдан алуға (сұранысы мен тиісті өкілеттілігі болған жағдайда) болады: Алматы қаласы, Фуркат көшесі, 4 үй, №201 кабинеттен сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін. 
Конкурстық құжаттардың көшірмесі салынған пакет тегін беріледі. 
Конкурске қатысу туралы өтініштер хатталған конверттерді әлеуетті жеткізушілер 050061, Алматы қаласы, Фуркат көшесі, 4 үйге орналасқан "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Банкнот фабрикасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының №201 кабинетіне әкеледі (жолдайды). 
Конкурстық өтініштер 2012 жылғы "14" мамыр күнгі сағат 11.00-ге дейін қабылданады. 
Конкурстық өтініштер салынған конверттер 2012 жылғы "14" мамыр күні сағат 12.00.-де мына мекен-жайда ашылады: 050061, Алматы қаласы, Фуркат көшесі, 4, мәжіліс залы. 
Қосымша ақпараттарды және анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады:
(8 727) 352 72 82.   
Мемлекеттік сатып алуда ұйымдастырудың өкiлеттi тұлғасы – конкурстык комиссияның   хатшысы – Құраметова Аида Нұрмаханқызы, бас заңгер-кеңесші тел. (8 727) 381 98 27.
 
 

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
 РГП «Банкнотная фабрика НБРК»
___________________ Ж.Т. Кажмуратов 
      «20» апреля 2012 год

Текст объявления
 
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Банкнотная фабрика Национального Банка Республики Казахстан» (почтовый адрес: г. Алматы, ул. Фурката, 4, электронный адрес: - mail@bf-rk.com и веб-сайт: www.bf.kz.) объявляет о проведении государственных закупок автотранспортных услуг способом повторного конкурса.
Услуги должны быть представлены по территории Республики Казахстан.
Место оказания услуг и полный перечень представляемых услуг с подробной спецификацией указан в конкурсной документации 
Требуемый срок представления услуг с 01.06.2012 г. по 31.12.2012 г. включительно, необходимая информация  указана в конкурсной документации.
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п.1 ст.8 Закона Республики Казахстан                           “О государственных закупках”.
Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 11-00 часов                        13 мая 2012 года, включительно, (кроме выходных и праздничных дней) по адресу:                             г. Алматы, ул. Фурката дом 4, каб. №201, с 9-00 до18-00 часов, при наличии запроса и соответствующих полномочий.
Пакет копии конкурсной документации предоставляется бесплатно.
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Банкнотная фабрика Национального Банка Республики Казахстан» по адресу: 050061, г.Алматы, ул.Фурката, 4, каб. № 201. 
Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 11-00 часов                    14 мая 2012 года.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться в 12-00 часов                   14 мая 2012 года по следующему адресу: г. Алматы, ул. Фурката, 4, конференц зал.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам:
 8 (727) 352 72 82.    
Уполномоченный представитель организатора государственнных закупок услуг  -cекретарь конкурсной комиссии – Кураметова Аида Нурмахановна, главный юрисконсульт, тел. (727) 381 98 27.