"Әл-Фараби" сериясының банкноттары
Номиналы:
200 ТЕНГЕ
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
1993 год
Номиналы:
200 ТЕНГЕ
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
1993 год

Бет жағы: 

басым түстер — қызыл және қоңыр. Сол жақтағы төменгі бұрышта номиналдың сан-
дық белгілеуі. Банкноттың ортасында номинал- дың мәтіндік және сандық белгілеуі, оның ас- тында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының қолы, банкноттың шығарылған жылы. Банкноттың оң жақ бөлігінде Шы ғыстың ұлы ойшылы Әл-Фарабидің портреті, оның аты мен өмір сүрген жылдары. Портреттен төменгі оң жақта гильоширлі розетка. Үстіңгі сол жақта металдандырылған бояумен басылған сәндік элемент. Көлденеңнен сол жақ бөлігінде және портреттен оң жақта тігінен қос әріпті топтамалы жеті таңбалы нөмірлер орналасқан.


Сырт жағы: 

басым түстер — сары және көк. Банкноттың сол жақ бөлігінде Қожа Ахмет Ясауи
кесенесі.


Сутамғы белгі: 

Әл-Фараби портреті


Материалдар: Қағаз:
– 100% мақта сутамғы белгісімен.


Қорғаныш жіптері:
– қағазға енгізілген машина арқылы оқуға болатын MRT-B/M жібі, ені 0,75мм;
– қағаз бетіне ені 2 мм үзік-үзік сызық түрінде шығатын сүңгуір қорғаныш жібі.

Номиналы:
200 ТЕНГЕ
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
1999 год
Номиналы:
200 ТЕНГЕ
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
1999 год

Бет жағы: 

басым түстер — қызыл және қоңыр. Сол жақ төменгі бұрышта номиналдың сандық
белгілеуі. Банкноттың ортасында номиналдың мәтіндік және сандық белгілеуі, оның астында Қа-
зақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының қолы, банкноттың шығарылған жылы. Банкноттың оң жақ бөлігінде Шығыстың ұлы ойшылы Әл-Фарабидің портреті, оның аты мен өмір сүрген
жылдары. Портреттен сол жақта «Қазақстан» жазуымен металсыздандырылған жіп және «200»
саны көрінеді. Портреттің оң жағында банкноттың көлбеу бұрышын өзгерткенде пайда болатын алтын бояумен «200» санының қосарлы суретімен және қазақтың ою-өрнегімен қорғаныш элементі басылған. Үстіңгі сол жағында металдандырылған бояумен басылған сәндік элемент. Көлденеңнен сол жақ бөлігінде және портреттен оң жақта тігінен қос әріпті топтамалары жеті таңбалы нөмірлер орналасқан.


Сырт жағы: 

банкноттың сол жағында Қожа Ахмет Ясауи кесенесі.


Сутамғы белгі: 

Әл-Фараби портреті және электротип: 200


Материалдар: Қағаз:
– 100% мақта сутамғы белгісімен.


Қорғаныш жіптері:
– қағазға енгізілген машина арқылы оқуға болатын MRT-B/M жібі, ені 0,75мм;
– «ҚАЗАҚСТАН», «200» мәтінімен және ұлттық нақышпен қағаз бетіне ені 2 мм үзік-үзік сызық
түрінде шығатын сүңгуір қорғаныш жібі.

Номиналы:
200 ТЕНГЕ
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
1999 год.
Номиналы:
200 ТЕНГЕ
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
1999 год.

Бет жағы: 

басым түстер — қызыл және қоңыр. Сол жақ төменгі бұрышта номиналдың сандық белгілеуі. Банкноттың ортасында номиналдың мәтіндік және сандық белгілеуі, оның астында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының қолы, банкноттың шығарылған жылы. Банкноттың оң жақ бөлігінде Шығыстың ұлы ойшылы Әл-Фарабидің портреті, оның аты мен өмір сүрген жылдары. Портреттен сол жағында «Қазақстан» жазуымен металсыздандырылған жіп және «200» саны көрінеді. Портреттің оң жағында банкноттың көлбеу бұрышын өзгерткенде пайда болатын алтын бояумен «200» санының қосарлы суретімен және қазақтың ою-өрнегімен қорғаныш элементі басылған. Үстіңгі сол жағында металдандырылған бояумен басылған сәндік элемент. Көлденеңнен сол жақ бөлігінде және портреттің оң жақта тігінен қос әріпті топтамалы жеті таңбалы нөмірлер орналасқан.


Сырт жағы: 

банкноттың сол жағында Қожа Ахмет Ясауи кесенесі.


Сутамғы белгі: 

Әл-Фараби портреті және электротип: 200


Материалдар: Қағаз:
– 100% мақта сутамғы белгісімен.


Қорғаныш жіптері:
– қағазға енгізілген машина арқылы оқуға болатын MRT-B/M жібі, ені 0,75мм;
– «ҚАЗАҚСТАН», «200» мәтінімен және ұлттық нақышпен қағаз бетіне ені 2 мм үзік-үзік сызық
түрінде шығатын сүңгуір қорғаныш жібі.

Номиналы:
500 ТЕНГЕ
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
1994 год.
Номиналы:
500 ТЕНГЕ
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
1994 год.

Лицевая сторона: 

преобладающие цвета — синий и голубой. В нижнем углу с левой стороны цифровое обозначение номинала. В центре банкноты текстовое и цифровое обозначение
номинала, под ним подпись Председателя Национального Банка Республики Казахстан и год
выпуска банкноты. В правой части банкноты размещен портрет великого мыслителя Востока
Аль-Фараби, его имя и годы жизни. Справа внизу от портрета гильоширная розетка. Вверху слева декоративный элемент, отпечатанный металлизи- рованной краской. В левой части по горизонтали и справа от портрета по вертикали расположены семизначные номера с двухбуквенными сериями.


Оборотная сторона: 

в левой части банкноты мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи.


Водяной знак: 

Портрет Аль-Фараби


Материалы: Бумага:
– 100% хлопок с водяным знаком.


Защитные нити:
– встроенная в бумагу машиночитаемая нить MRT-B/M шириной 0,75 мм;
– ныряющая защитная нить, выходящая на поверхность бумаги в виде пунктиров шириной.

Номиналы:
500 ТЕНГЕ
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
1999 год.
Номиналы:
500 ТЕНГЕ
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
1999 год.

Бет жағы: 

басым түстер — көк және көгілдір. Сол жақ төменгі бұрышта номиналдың сандық белгілеуі. Банкноттың орта сында номиналдың мәтіндік және сандық белгілеуі, оның астында Қазақстан республикасы ұлттық банкі төрағасының қолы, банкноттың шығарылған жылы. Банкноттың оң жақ бөлігінде шығыстың ұлы ойшылы әл-фарабидің портреті, оның аты мен өмір сүрген жылдары. Портреттің сол жағында «қазақстан» жазуымен металсыздандырылған жіп және «500» саны көрінеді. Портреттің оң жағында алтын бояумен «500» санының қосарлы суретімен және қазақтың ою-өрнегімен қорғаныш элементі басылган. Үстіңгі сол жағында металдандырылған бояумен басылған сәндік элемент. Көлденеңнен сол жақ бөлігінде және портреттен оң жақта тігінен қос әріпті топтамалы жеті таңбалы нөмірлер орналасқан.


Сырт жағы: 

банкноттың сол жағында қожа ахмет ясауи кесенесі.


Сутамғы белгі: 

әл-фараби портреті және электротип: 500


Материалдар: қағаз:

– 100% мақта сутамғы белгісімен.


Қорғаныш жіптері:

– қағазға енгізілген машина арқылы оқуға болатын mrt-b/m жібі, ені 0,75мм;

– «қазақстан», «500» мәтінімен және ұлттық ою-өрнекпен қағаз бетіне ені 2 мм үзік – үзік

Сызық шығатын сүңгуір қорғаныш жібі.

Номиналы:
1000 тенге
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
1994 год
Номиналы:
1000 тенге
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
1994 год

Бет жағы: 

басым түстер — көк және жасыл. Сол жақ төменгі бұрышта номиналдың сандық белгілеуі. Банкноттың орта сында номиналдың мәтіндік және сандық белгілеуі, оның астында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының қолы, банкноттың шығарылған жылы. Банкноттың оң жақ бөлігінде Шығыстың ұлы ойшылы Әл-Фарабидің портреті, оның аты және өмір сүрген жылдары. Портреттен төменгі оң жақта ою-өрнекті розетка. Үстіңгі сол жағында металдандырылған бояумен басылған сәндік элемент. Көлденеңнен сол жақ бөлігінде және портреттен оңға тігінен қос әріпті топтамалы жеті таңбалы нөмірлер орналасқан.


Сырт жағы: 

банкноттың сол жағында Қожа Ахмет Ясауи кесенесі.


Сутамғы белгі: 

Әл-Фараби портреті


Материалдар: Қағаз:
– 100% мақта сутамғы белгісімен.


Қорғаныш жіптері:
– қағазға енгізілген машина арқылы оқуға болатын MRT-B/M жібі, ені 0,75мм;
– қағаз бетіне ені 2 мм үзік-үзік сызық түрінде шығатын сүңгуір қорғаныш жібі

Номиналы:
1000 тенге
Номинал:
1000 тенге
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
2000 год
Номиналы:
1000 тенге
Номинал:
1000 тенге
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
2000 год

Бет жағы: 

басым түстер — көк және жасыл. Сол жақ төменгі бұрышта номиналдың сандық

Белгілеуі. Банкноттың орта сында номиналдың мәтіндік және сандық белгілеуі, оның астында

Қазақстан республикасы ұлттық банкі төрағасының қолтаңбасы және банкнотты шығарған жыл. Банкноттың оң жақ бөлігінде шығыстың ұлы ойшылы әл-фарабидің портреті, оның аты және өмір жылдары. Портреттен төменгі оң жақта ою-өрнекті розетка. Үстіңгі жағында металдандырылған бояумен басылған сәндік элемент. Көлденеңнен сол жақ бөлігінде және портреттен оңға тігінен қос әріпті топтамалы жеті таңбалы нөмірлер орналасқан.


Сырт жағы

банкноттың сол жағында қожа ахмет ясауи кесенесі.


Сутамғы белгі: 

әл-фараби портреті және элетротип: 1000


Материалдар: қағаз:

– 100% мақта сутамғы белгісімен.


Қорғаныш жіптері:

– қағазға енгізілген машина арқылы оқуға болатын mrt-b/m жібі, ені 0,75 мм;

– қрұб логотиптің бейнесімен, «1000» мәтінімен және ұлттық ою-өрнекпен қағаз бетіне ені

2 мм үзік-үзік сызық түрінде шығатын сүңгуір қорғаныш жібі.

Номиналы:
2000 тенге
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
1996 год
Номиналы:
2000 тенге
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
1996 год

Бет жағы

басым түс — жасыл. Сол жақ төменгі бұрышта номиналдың сандық белгілеуі. Банк-

Ноттың ортасында номиналдың мәтіндік және сандық белгілеуі, оның астында қазақстан респу-

Бликасы ұлттық банкі төрағасының және бас бухгалтердің қолы, банкноттың шығарылған жылы. Банкноттың оң жақ бөліг інде шығыстың ұлы ойшылы әл-фарабидің портреті, оның аты және өмір сүрген жылдары. По ртреттен төменгі оң жақта гильоширлі розетка. Үстіңгі сол жағында

Металдандырылған бояумен басылған сәндік элемент. Көлденеңнен сол жақ бөлігінде және пор-

Треттен оңға тігінен қос әріпті топтамалы жеті таңбалы нөмірлер орналасқан.


Сырт жағы: 

банкноттың сол жағында қожа ахмет ясауи кесенесінің үзіндісі.


Сутамғы белгі: 

әл-фараби портреті


Материалдар: қағаз:

– 100% мақта сутамғы белгісімен.


Қорғаныш жіптері:

– қағазға енгізілген машина арқылы оқуға болатын mrt-b/m жібі, ені 0,75 мм;

– «қазақ» мәтінімен қағаз бетіне ені 2 мм үзік-үзік сызық түрінде шығатын сүңгуір қорғаныш жібі.

Номиналы:
2000 тенге
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
2000 год
Номиналы:
2000 тенге
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
2000 год

Бет жағы: 

басым түс — жасыл. Сол жақ төменгі бұрышта номиналдың сандық белгілеуі. Банк-ноттың ортасында номиналдың мәтіндік және сандық белгілеуі, оның астында қазақстан респу-

Бликасы ұлттық банкі тө рағасының қолы, банкноттың шығарылған жылы. Банкноттың оң жақ бөлігінде шығыстың ұлы ойшылы әл-фарабидің портреті, оның аты және өмір сүрген жылдары. Портреттен төменгі оң жақта ою-өрнекті розетка. Үстіңгі сол жағында металдандырылған бояумен басылған сәндік элемент. Көлденеңнен сол жақ бөлігінде және портреттен оңға тігінен қос

Әріпті топтамалы жеті таңбалы нөмірлер орналасқан.


Сырт жағы: 

банкноттың сол жағында қожа ахмет ясауи кесенесінің үзіндісі.


Сутамғы белгі: 

Әл-Фараби портреті және элетротип: қанатты барыс


Материалдар: қағаз:

– 100% мақта сутамғы белгісімен.


Қорғаныш жіптері:

– қағазға енгізілген машина арқылы оқуға болатын mrt-b/m жібі, ені 0,75 мм;

– қрұб логотипинің, ұшып келе жатқан барыс бейнесімен және «2000» мәтінімен қағаз бетіне

Ені 4 мм үзік-үзік сызық түрінде шығатын сүңгуір қорғаныш жібі.

Номиналы:
5000 тенге
Размер (мм):
149х74
Год выпуска:
1998 год
Номиналы:
5000 тенге
Размер (мм):
149х74
Год выпуска:
1998 год

Бет жағы

басым түстер — қоңыр және қызыл. Сол жақ төменгі бұрышта номиналдың сандық белгілеуі. Банкноттың ортасында шығыстың ұлы ойшылы әл-фарабидің портреті, оның аты және өмір сүрген жылдары. Банкноттың оң жақ бөлігінде «қазақстан» жазуымен металсыздандырылған жіп және мәтіндік номиналдың сандық белгілеуі. Портреттің оң жағында «5000» саны қосарланған бейнесімен күміс бояумен қорғалған элемент басылған және банкноттың көлбеу бұрышына байланысты пайда болатын қазақша ою-өрнек. Банкноттың сол жақ үстінде қазақстан республикасының елтаңбасы және қазақстан республикасы ұлттық банкі төрағасының қолы. Сол жақ тігінен және портреттен көлденеңнен оңға қарай қос әріпті топтамалы жеті таңбалы нөмірлер орналасқан.


Сырт жағы: 

банкноттың сол жағында қожа ахмет ясауи кесенесі.


Сутамғы белгі: 

әл-фараби портреті және элетротип: қанатты барыс


Материалдар: қағаз:

– 100% мақта сутамғы белгісімен.


Қорғаныш жіптері:

– қағазға енгізілген машина арқылы оқуға болатын mrt-b/m жібі, ені 0,75 мм;

– қрұб логотипинің, ұшып келе жатқан барыс бейнесімен және «5000» мәтінімен қағаз бетіне

Ені 4 мм үзік-үзік сызық түрінде шығатын сүңгуір қорғаныш жібі.

Номиналы:
5000 тенге
Размер (мм):
149х74
Год выпуска:
2001 год
Номиналы:
5000 тенге
Размер (мм):
149х74
Год выпуска:
2001 год

Бет жағы: 

басым түстер — қоңыр және қызыл. Сол жақ төменгі бұрышта номиналдың сандық

Белгілеуі. Банкноттың ортасында шығыстың ұлы ойшылы әл-фарабидің портреті, оның аты және

Өмір сүрген жылдары. Банкноттың оң жақ бөлігінде «қазақстан» жазуымен металсыздандырылған жіп және мәтіндік номиналдың сандық белгілеуі. Портреттің оң жағында түсін өзгертетін бояумен басылған шарықтаған қыранның және күннің суреті. Банкноттың сол жақ үстінде қазақстан

Республикасының елтаңбасы және қазақстан республикасы ұлттық банкі төрағасының қолы.

Сол жақ тігінен және портреттен көлденеңнен оңға қарай қос әріпті топтамалы жеті таңбалы

Нөмірлер орналасқан.


Сырт жағы: 

банкноттың сол жағында қожа ахмет ясауи кесенесі.


Сутамғы белгі: 

әл-фараби портреті және элетротип: қанатты барыс


Материалдар: қағаз:

– 100% мақта сутамғы белгісімен.


Қорғаныш жіптері:

– қағазға енгізілген машина арқылы оқуға болатын mrt-b/m жібі, ені 0,75 мм;

– қрұб логотипинің, ұшып келе жатқан барыс бейнесімен және «5000» мәтінімен қағаз бетіне

Ені 4 мм үзік-үзік сызық түрінде шығатын сүңгуір қорғаныш жібі.

Номиналы:
10 000 тенге
Размер (мм):
149х74
Год выпуска:
2003 год
Номиналы:
10 000 тенге
Размер (мм):
149х74
Год выпуска:
2003 год

Бет жағы: 

басым түстер — көгілдір және көк. Сол жақ төменгі бұрышта номиналдың сандық бел-

Гілеуі. Банкноттың ортасында шығыстың ұлы ойшылы әл-фарабидің портреті, оның аты және өмір сүрген жылдары. Банкноттың оң жақ бөлігінде «қазақстан» жазуымен металсыздан- дырылған жіп және мәтіндік номиналдың сандық белгілеуі. Портреттің оң жағында бүркемелі сурет — «10000» саны. Банкноттың сол жақ ү стінде қазақстан республикасы ұлттық банкі төрағасы- ның қолы . Портреттен сол жақ көлденеңнен және оңға тігінен қос әріпті топтамалы жеті таңбалы нөмірлер орналасқан.


Сырт жағы: 

тау аясындағы қар барысы. Банкноттың оң жақ бөлігінде қазақстан республикасы картасының контуры мен туы көрсетілген. Банкноттың сол жақ бөлігінде номиналдың сандық және мәтіндік белгілеуі.


Сутамғы белгі: 

әл-фараби портреті және элетротип: қанатты барыс


Материалдар: қағаз:

– 100% мақта сутамғы белгісімен.


Қорғаныш жіптері:

– қағазға енгізілген машина арқылы оқуға болатын mrt-b/m жібі,ені 0,75мм;

– «қазақстан» және «10000» мәтінімен қағаз бетіне ені 4 мм үзік-үзік сызық түрінде шығатын

Сүңгуір қорғаныш жібі.

Номиналы:
500 тенге
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
1999 год.
Номиналы:
500 тенге
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
1999 год.

Бет жағы: 

басым түстер — көк және көгілдір. Сол жақ төменгі бұрышта номиналдың сандық

Белгілеуі. Банкноттың орта сында номиналдың мәтіндік және сандық белгілеуі, оның астында

Қазақстан республикасы ұлттық банкі төрағасының қолы, банкноттың шығарылған жылы. Банкноттың оң жақ бөлігінде шығыстың ұлы ойшылы әл-фарабидің портреті, оның аты және өмір сүрген жылдары. Портреттен төменгі оң жақта гильоширлі розетка. Үстіңгі сол жағында металдандырылған бояумен басылған сәндік элемент. Көлденеңнен сол жақ бөлігінде және портреттен оң жақта тігінен қос әріпті топтамалы жеті таңбалы нөмірлер орналасқан.


Сырт жағы: 

банкноттың сол жағында қожа ахмет ясауи кесенесі.


Сутамғы белгі: әл-фараби портреті және электротип: 500


Материалдар: қағаз:

– 100% мақта сутамғы белгісімен.


Қорғаныш жіптері:

– қағазға енгізілген машина арқылы оқуға болатын mrt-b/m жібі, ені 0,75мм;

– «қазақстан», «500» мәтінімен және ұлттық ою-өрнекпен қағаз бетіне ені 2 мм үзік-үзік

Сызық түрінде шығатын сүңгуір қорғаныш жібі.

Номиналы:
1000 тенге
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
1994 год.
Номиналы:
1000 тенге
Размер (мм):
144х69
Год выпуска:
1994 год.
Лицевая сторона:

Преобладающие цвета — синий и зеленый. В нижнем углу с левой стороны цифровое обозначение номинала. В центре банкноты текстовое и цифровое обозначение

номинала, под ним подпись Председателя Национального Банка Республики Казахстан и год
выпуска банкноты. В правой части банкноты размещен портрет великого мыслителя Востока
Аль-Фараби, его имя и годы жизни. Справа внизу от портрета орнаментальная розетка. Вверху слева декоративный элемент, отпечатанный металлизированной краской. В левой части по
горизонтали и справа от портрета по вертикали расположены семизначные номера с двухбуквенными сериями.

Оборотная сторона:

 В левой части банкноты мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи.


Водяной знак: 

Портрет Аль-Фараби  


Материалы: Бумага:

– 100% хлопок с водяным знаком.


Защитные нити:
– встроенная в бумагу машиночитаемая нить MRT-B/M шириной 0,75 мм;
– ныряющая защитная нить, выходящая на поверхность бумаги в виде пунктиров шириной
2 мм.