Қағаз тиындар
Номиналы:
1 тиын
Номиналы:
1 тиын
Номиналы:
2 тиын
Номиналы:
2 тиын
Номиналы:
5 тиын
Номиналы:
5 тиын
Номиналы:
10 тиын
Номиналы:
10 тиын
Номиналы:
20 тиын
Номиналы:
20 тиын
Номиналы:
50 тиын
Номиналы:
50 тиын